Feestelijke lancering De Olifantenkooi

Archief debat | 27 maart 2009 | Architectuur Lokaal

Discussieavond naar aanleiding van het eerste nummer van De Olifantenkooi, een pamflet in de kwartaaluitgave Architectuur Lokaal. In de bestaande architectuurbladen komen architecten en opdrachtgevers nauwelijks zelf aan het woord, laat staan dat ze met elkaar in debat gaan. In De Olifantenkooi biedt Architectuur Lokaal een podium voor een nieuwe (of heel ouderwetse) vorm van architectuurdebat.

De titel is ontleend aan de nog altijd actuele architectuurkritiek Inspirerende Olifanten van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en gekooide energie.

Schriftelijk, persoonlijk, polemisch vragen oproepend
Architecten lichten in De Olifantenkooi hun eigen projecten toe. Architectuurcritici schrijven over tendensen en ontwikkelingen. Wat betekent het om ontwerper te zijn? Hoe komt dat tot uiting in concrete projecten of ontwerpvragen? Op welke vragen wil de maatschappij een antwoord? Architectuur Lokaal nodigt opdrachtgevers nadrukkelijk uit om te reageren en in te gaan op wat zij belangrijk vinden. Welke culturele drijfveren hebben opdrachtgevers? Hoe verhouden zij zich tot ontwerp, bewoners, beleid en maatschappelijke tendensen?

Op deze pagina een beeldverslag van de lancering.

Stelling: Bewonersparticipatie zit publieke architectuur in de weg

 

 

 

 

 

 

Reactie: Hans Vermeulen (DUS Architecten)
Stelling: Gebruikers betrekken levert een positieve bijdrage aan de stad

 

 

 

 

 

Discussie met panel en zaal, o.l.v. Indira van ‘t Klooster
panel v.l.n.r.: Jasper Jägers (TCN Property Projects), Job Floris (Monadnock en )Sander Woertman (De Architect). Vooraan Indira van 't Klooster en Marc Koehler.

 

 

 

 

 

Links: Opdrachtgever Lars Mosman (Heijmans) wordt betrokken in het debat

 

 

 

 

 

Rechts: Sander Woertman (De Architect) reageert op uitspraak van Lars Mosman (Heijmans)

 

 

 

 

 

Midden: Jeroen van Mechelen (Studio JVM Architecture+ Urban Strategies) mengt zich in de discussie

 

 

 

 

 

Overhandig van het eerste exemplaar van De Olifantenkooi aan Christophe van Gerrewey Van Gerrewey promoveert aan de Universiteit van Gent op Geert Bekeart en is mederedacteur van de Verzamelde opstellen 4: De kromme weg, 1981–1985 over het werk van Geert Bekaert.

Zie ook de presentatie van De Olifantenkooi #2