Excursie Particulier opdrachtgeverschap #4

Archief excursie | 15 september 2010 | Almere

Vanuit het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap organiseert Architectuur Lokaal een serie excursies naar gemeenten waar particuliere opdrachtgevers een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de buurt. Na een succesvolle start van de serie in Amsterdam, IJburg gaat deze excursie naar Almere.

Mensen die zelf hun huis bouwen: een betere garantie voor betrokken bewoners is er niet. Veel gemeenten zijn daarom geïnteresseerd in particulier opdrachtgeverschap, maar er is vaak niet veel ervaring met deze vorm van woningbouw. Men vraagt zich af hoe een buurt op deze basis gebouwd kan worden. En hoe om te gaan met de spanning die er bestaat tussen de vrijheid die individuele opdrachtgevers gegeven wordt en het handhaven van kwaliteitsambities?

Programma
Het programma begint om 12.00 uur met een lunch en eindigt rond 18.00 uur. Voor diegenen die met de trein komen, zal er een bus gereed staan bij Almere Buiten.

In de Stripheldenbuurt in Almere Buiten bezoeken we het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) -project De Buitenkans, waar 55 ecologische houtskeletbouw woningen zijn gerealiseerd. Daarna vertrekken we richting de wijk Overgooi, in Almere Haven, waar we twee clusterkavels bezoeken. Onze derde locatie is het Homeruskwartier, in Almere Poort. Alle 3000 woningen in deze wijk worden door bewoners (mede)ontwikkeld en gebouwd.

12.15 uur Lunch met een toelichting op De Buitenkans
13.15 uur Bezoek aan De Buitenkans
14.15 uur Toelichting op Overgooi
14.30 uur Bezoek aan clusterkavels in Overgooi
16.00 uur Koffie/thee en toelichting op Almere-Poort in het Informatiecentrum
Busrit door het Columbuskwartier en het Homeruskwartier
17.10 uur Bezoek aan verschillende kavels particulier opdrachtgeverschap
18.15 uur Einde

Vragen die tijdens de excursie aan de orde komen
Welke inbreng kunnen ontwerpers hebben bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit? En  in het bijzonder welke stedenbouwkundige oplossingen helpen hierbij? Hoe kunnen burgers worden gefaciliteerd en gestimuleerd als coproducent van de openbare ruimte?

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het Ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.