Excursie Particulier opdrachtgeverschap #3

Archief excursie | 23 juni 2010 | Rotterdam

Vanuit het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap organiseert Architectuur Lokaal een serie excursies naar gemeenten waar particuliere opdrachtgevers een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de buurt. Na een succesvolle start van de serie naar IJburg, Amsterdam gaat deze excursie naar Rotterdam.

Mensen die zelf hun huis bouwen: een betere garantie voor betrokken bewoners is er niet. Veel gemeenten zijn daarom geïnteresseerd in particulier opdrachtgeverschap, maar er is vaak niet veel ervaring met deze vorm van woningbouw. Men vraagt zich af hoe een buurt op deze basis gebouwd kan worden. En hoe om te gaan met de spanning die er bestaat tussen de vrijheid die individuele opdrachtgevers gegeven wordt en het handhaven van kwaliteitsambities?

Programma
12.15 uur - lunch
12.30 uur - toelichting op Katendrecht door Mattijs van Ruijven (dsv Rotterdam)

13.00 uur - rondleiding Katendrecht; bezoek aan vier verschillende kavels in de Walhallalaan. Dit project maakt deel uit van de ingrijpende herstructurering van de wijk.

14.15 uur – toelichting en bezichtiging Biz Botuluyuz door Hans Wielaard (ComWonen) en Gonnie Hoebergen(Delphi). Een initiatief van een Turkse kopersvereniging en een succesvol CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) in de wijk Bospolder Tussendijken.

15.15 uur - toelichting en bezichtiging Wallisblok in de wijk Spangen door Ineke Hulshof (Hulshof Architecten). De gemeente heeft hier voor de eerste keer huizen om niet heeft weggegeven. Bewoners waren wel verplicht ze op te knappen en hiermee een impuls te geven aan de buurt.

16.45 uur - toelichting en bezichtiging Nesselande door François Konings (dsv Rotterdam) 300 woningen zijn hier in particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd.

17.15 uur - bezoek woningen, oa. Kavel Albert Jan Dekker

18.00/15 uur - einde excursie, bus terug naar CS Rotterdam

Vragen die tijdens de excursie aan de orde komen
Welke inbreng kunnen ontwerpers hebben bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit? En in het bijzonder welke stedenbouwkundige oplossingen helpen hierbij? Hoe kunnen burgers worden gefaciliteerd en gestimuleerd als coproducent van de openbare ruimte?

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het Ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.