Excursie Particulier opdrachtgeverschap #1

Archief excursie | 14 april 2010 | Amssterdam-IJburg

Vanuit het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap organiseert Architectuur Lokaal een serie excursies naar gemeenten waar particuliere opdrachtgevers een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de buurt. Eerste in de reeks van zeven excursies gaat naar Amsterdam IJburg.

Mensen die zelf hun huis bouwen: een betere garantie voor betrokken bewoners is er niet. Veel gemeenten zijn daarom geïnteresseerd in particulier opdrachtgeverschap, maar er is vaak niet veel ervaring met deze vorm van woningbouw. Men vraagt zich af hoe een buurt op deze basis gebouwd kan worden. En hoe om te gaan met de spanning die er bestaat tussen de vrijheid die individuele opdrachtgevers gegeven wordt en het handhaven van kwaliteitsambities?

Programma Amsterdam IJburg
12.00 uur - lunch in Café Vrijburcht, Steigereiland
12.45 uur - start programma met toelichting op het stedenbouwkundig plan van Steigereiland door Mirjana Milanovic, DRO Amsterdam
13.15 uur - bezoek aan verschillende projecten op Steigereiland waaronder een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd onder collectief particulier opdrachtgeverschap en woningen (CPO en PO).
16.00 uur - toelichting op het stedenbouwkundig plan van Kleine Rieteiland door John Bosch, Van den Oever Zaaijer & partners Architecten
16.30 uur - bezoek woningen Kleine Rieteiland
17.45 uur - einde programma

Vragen die tijdens de excursie aan de orde kwamen
Welke inbreng kunnen ontwerpers hebben bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit? En in het bijzonder welke stedenbouwkundige oplossingen helpen hierbij? Hoe kunnen burgers worden gefaciliteerd en gestimuleerd als coproducent van de openbare ruimte?

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het Ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.