Vernieuwende woonconcepten voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Archief nieuwsbericht | 25 april 2016 | 19 mei 2016

cover KelderboxDonderdag 19 mei is de publicatie Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gepresenteerd bij Architectuur Lokaal. Op verzoek van oudervereniging KansPlus Amsterdam gingen jonge ontwerpers vanuit De Olifantenkooi - denktank en discussieplatform van jonge professionals in de bouw - samen met mensen uit de zorg op zoek naar nieuwe woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De in dit boekje gepresenteerde huisvestingsconcepten doorbreken het sociale isolement van deze groep mensen en bevorderen hun deelname aan de samenleving.

Als gevolg van nieuwe wetgeving (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) voor hun huisvesting niet langer een beroep doen op de gehandicaptenzorg. Voortaan moeten zij het reguliere traject volgen, maar vanwege hun cognitieve en financiële beperkingen hebben jongeren met een licht verstandelijke beperking weinig of geen kans om dat traject succesvol te voltooien. Zij weten zich in de regel met moeite staande te houden en zonder steun en zorg kan dat leiden tot problemen. De opvang thuis is vaak te zwaar voor de ouders, maar een duidelijk alternatief is door de maatschappelijke verandering en regelgeving nu niet meer aanwezig.

Drie vernieuwende concepten
Drie (ontwerp)teams ontwikkelden vernieuwende concepten. Jaleesa Bodeutsch, Rik Lambers en Maartje Franse willen met hun plan Toolbox ruimte maken voor jongeren met een licht verstandelijke beperking door ‘splitsen’, ‘herverdelen’, ‘aanbouwen’ of ‘opbouwen’ in bestaande buurten. Martine Blanke, Joanne Zwart en Arnold van Ouwerkerk benutten in hun plan Gewoon wonen in een sociale context de mogelijkheden van verouderde zorggebouwen, die door relatief eenvoudige ingrepen meer verhuurbaar oppervlak opleveren. In de LVB Boogie Woogie van Sijme van Jaarsveld, Lennart Rog en Ugur Sütcü wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking en andere kwetsbare groepen in een grootschalig en flexibel wooncomplex. Jongeren worden gematcht met hun medebewoners op basis van interesses en dromen.

Interviews
De aanloop en het proces waren net zo inspirerend als de resultaten. Daarom zijn betrokkenen en mentoren geïnterviewd door Jenny Dirks (vm. Kwartiermaker Jeugd (L)VB Expertisenetwerk Amsterdam). Zij delen hierin hun ervaringen en hun kijk op het vraagstuk. De mentoren zijn vernieuwers in hun werkveld en brachten een schat aan ervaringen mee: Roel Steenbeek  (vm. voorzitter Raad van bestuur Ymere), Zjaak Maas (senior beleidsadviseur AMSTA Karaad), Elies Koot (ontwikkelaar bij Dura Vermeer) en Adriaan Mout (architect en partner bij LEVS Architecten). De teams werden tevens bijgestaan door Stijn Dijksterhuis (Adviseur institutionele beleggers en woningcorporaties bij Finance Ideas).

De publicatie is vanaf heden te bestellen bij Architectuur Lokaal voor € 12,50 excl. verzendkosten.

Sinds 2008 onderzoekt Architectuur Lokaal actuele ruimtelijke opgaven via De Olifantenkooi, denktank en discussieplatform van jonge professionals in de bouw. De Olifantenkooi wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 SCI_Woordbeeld_NL_4_regels_CMYK