Gemeente Enschede

Ton Schaap2004 - 2013 | Ton Schaap | stadsstedenbouwer
Ton Schaap werd als stadsstedenbouwer (extern, 1 dag per week) van de gemeente Enschede aangesteld op initiatief van wethouder Roelof Bleker. Bleker had bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek, waar in het jaar 2000 de vuurwerkramp had plaatsgevonden, het belang van een consequente stedenbouwkundige visie op de plantontwikkeling opgemerkt. De opdracht aan Schaap kwam komt neer op het vlot trekken van lastige projecten en het geven van nieuw elan aan de afdeling stedenbouw. Er lag een gedegen welstandskader, maar dat is toetsend en achteraf. Volgens Schaap was een stedenbouwkundig plan nodig dat de openbare ruimte en de bouwopgave integreerde. Met en door de functie van stadsstedenbouwer is vervolgens een visie op de binnenstad ontstaan. De functie is ontwikkeld van een experimentele naar een vanzelfsprekende rol. De positie van Schaap was redelijk verankerd, hoewel er niets was vastgelegd.