Energiemanifestatie 31 januari 2019 in Utrecht

nieuwsbericht | 6 december 2018 | 31 januari 2019 | Westraven, Utrecht

Op 31 januari 2019 wordt het resultaat van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst bekendgemaakt in Utrecht. De jury, onder voorzitterschap van Sybilla Dekker, minister van Staat, selecteerde drie winnaars uit de negen plannen die werden uitgewerkt in de tweede ronde van de prijsvraag: voor het landelijk gebied rond de A16 bij Breda, het stedelijk gebied in Zwolle en het waterlijk gebied van de Zeeuwse zoute wateren.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking zullen Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat), Hans Tijl (directeur ruimtelijke ontwikkeling, BZK) en Dirk Sijmons (hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte) spreken over de energieopgave. Ook vindt een rondetafelgesprek met de jury plaats o.l.v. Peter van Rooy, directeur NederLandBovenWater en uitschrijver van de prijsvraag. In vervolg op de films over de negen uitgewerkte inzendingen wordt het juryrapport bekendgemaakt en worden de prijzen uitgereikt.
U kunt zich nu aanmelden voor Energiemanifestatie.

Prijsvraag
De openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied werd uitgeschreven door de Coöperatie NederLandBovenWater in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.
In de eerste ronde van de prijsvraag beoordeelde de jury 30 visies; tien voor elk van de drie gebieden. Eind mei maakte NederLandBovenWater bekend welke negen visies (drie per locatie) de jury selecteerde voor uitwerking in de tweede ronde. De samenvattingen van alle 30 inzendingen uit de eerste ronde kunt u hiernaast bekijken per gebied.

Energiemanifestatie 31 januari 2019 & aanmelding
De Energiemanifestatie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 - 17.30 uur bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Bij de Energiemanifestatie worden de winnaars van de prijsvraag bekendgemaakt en wordt het juryrapport gepubliceerd. U kunt zich aanmelden voor de Energiemanifestatie via onderstaand formulier .

Programma
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00
Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10
Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20
Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Hans Tijl directeur ruimtelijke ontwikkeling, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40
Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00
Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker  minister van Staat en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00
Filmpresentatie van de genomineerde plannen voor het landelijk gebied
- BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen, Wolters Vastgoed
- Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
- Metamorphose, NOLL >>, MDsign, M3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spierings gedeputeerde Noord-Brabant

15.45
Filmpresentatie van de genomineerde plannen voor het stedelijk gebied
- Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie
, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN, ECONNETIC
- Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation.Energy, Posad
- Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur, stedebouw en restauratie, IF Technology, Duratherm,Comm.Art, WIJbedrijf Dieze
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30
Filmpresentatie van de genomineerde plannen voor het waterlijk gebied
- Zeeland ademt!, Liandon bv /Qirion Energy Consulting, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Aqua Battery, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv, Zeeuwse Milieufederatie, Svasek Hydraulics
- Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, SVP Architectuur & Stedebouw, Wageningen Marine Research,Viskwekerij Neeltje Jans bv
- Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, TNO, Stedin
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Elaine Alwayn directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

Op verzoek van NederLandBovenWater is de prijsvraag georganiseerd door Architectuur Lokaal.