Beter aanbesteden in Europa: Project Compass

internationaal symposium | 13 september 2013 | Vilnius

EFAP Vilnius 2013Architectuur Lokaal (NL) en RIBA (UK) zetten vandaag de acties voor beter aanbesteden van architectuuropdrachten voort bij de Europese bijeenkomst EFAP over publiek opdrachtgeverschap in Vilnius, Litouwen. De afstemming wordt verbreed naar geïntegreerde opdrachten (Design Build).

Niet alleen in Nederland, ook in andere EU landen verloopt het aanbesteden in de architectuursector moeizaam. Het Schotse parlement pleitte recent voor de noodzaak van meer inzicht in de praktijk van het aanbesteden om tot verbeteringen te kunnen komen. In Nederland heeft het Steunpunt Architectuuropdrachten van Architectuur Lokaal reeds een succesvolle systematiek ontwikkeld voor vereenvoudiging, transparantie en statistiek van het aanbesteden. De architectuurorganisaties uit UK, Ierland en Litouwen hebben het voornemen om de systematiek van Architectuur Lokaal als ‘golden standard’ in te voeren op Europees niveau onder de noemer ‘project Compass’. Hierover worden ook in Brussel gesprekken gevoerd.
De bijeenkomst in Vilnius vindt plaats in het kader van het EFAP, European Forum for Architectural Policies, dat tweejaarlijks wordt georganiseerd binnen het programma van het voorzitterschap van de Europese Unie.

Draag bij aan het Steunpuntwerk en profiteer van fiscaal voordeel
In Nederland heeft het Steunpunt Architectuuropdrachten van Architectuur Lokaal een aantal instrumenten (waaronder digitale handleidingen Kompas, do-it-yourself statistiek Sesam) ontwikkeld voor eenvoudig en transparant aanbesteden van architectendiensten. Nu gaat het erom, een mentaliteit te bewerkstelligen bij aanbestedende diensten om de ruimte voor creativiteit en innovatie binnen de wetgeving te benutten.
Om de ondersteuning bij goed aanbesteden van architectendiensten te kunnen voortzetten voor alle belanghebbende aanbestedende diensten, ontwikkelaars en architecten is het Steunpunt afhankelijk van bijdragen. Architectuur Lokaal heeft de ‘culturele ANBI’ status. Voor aanbestedende diensten, ontwikkelaars en ontwerpers die belang hebben bij het werk van het Steunpunt, kan het fiscale voordeel oplopen tot 150% van een donatie. Kijk hier voor meer informatie.

Nieuwe instrumenten voor aanbesteden van werken met ontwerp
Vanaf 2013 is de aandacht van het Steunpunt van Architectuur Lokaal verbreed naar het aanbesteden van werken met een volledige architectuuropdracht. Digitale handleidingen voor ontwikkelingscompetities en geïntegreerde opdrachten (DesignBuild) zijn in ontwikkeling in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).