Een tweede leven

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Architectuur Lokaal, 2012

De bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen.
De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op. Herbestemming is bovendien goed voor de economie, het milieu en onze cultuurhistorie. Daarom organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Architectuur Lokaal sinds 2009 al drie onderzoeken, twee kenniscafés en een congres over dit onderwerp. Dirk Bergvelt van Architectuur Lokaal en Hans van Rossum van RIGO Research en Advies schreven met ‘Een tweede leven’ het boek dat deze inzet completeert en de belangrijkste inzichten over het voetlicht brengt.

 


Download pdf (gratis)