Driebergen – Ecologisch wonen in Zonnespreng

praktijkvoorbeeld

De initiatiefnemers van Zonnespreng in Driebergen beschikken over veel doorzettingsvermogen. Het duurde maar liefst elf jaar voordat dit ecologische Collectief Particulier Opdrachtgeverschap project werd gerealiseerd op de plek waar ooit de moestuin lag van de Zusters Ursulinen.

Initiatiefneemster Katja van der Valk formeert een groepje van vijf geïnteresseerden die de vereniging Zonnespreng oprichtten. Zij hebben de gemeenschappelijke droom een woonproject van 20 woningen te starten op basis van Ecologisch Centraal Wonen, oftewel met respect voor natuur, omgeving en bewoners. Na aankoop van een stuk grond van 12.000 m2 dat tot dan toe eigendom was van de zusters Ursulinen van het voormalige Ursulinenklooster, en een financiële toezegging van de provincie Utrecht, kan het project van start. In samenwerking met de architecten Van Panhuys en Bais worden 20 verschillende woningen en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen ontworpen, in samenspel met de natuurlijke omgeving. De huishoudens zijn wat betreft financiële mogelijkheden, werkzaamheden en interesses geheel verschillend, wat hun echter bindt is de ideële overtuiging van het ecologisch centraal wonen.

Opdrachtgever en opgave
In 1999 ontstaat het idee van de Zonnespreng en begin 2000 is de eerste informatiebijeenkomst. In 2001 besluit de gemeente onder voorbehoud mee te willen werken aan de realisatie van het project, mits het past binnen de al vastgestelde visie op het plangebied en het ecologisch plan. De vereniging begint met het maken van een bouw- en beheerplan in samenwerking met de gekozen architecten in het daarop volgende jaar. Er worden bouwteams samengesteld met een projectleider, een aannemer en een installateur. De bouw gaat uiteindelijk van start in 2009. De 20 woningen worden in het midden van het terrein gepland op de voormalige moestuin die grenst aan het bos rond een groene binnenplaats.

Resultaat
In het voorjaar van 2010 zijn de eerste woningen opgeleverd en kon begonnen worden met het inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes. Van de 20 woningen worden er uiteindelijk 8 bewoond door huishoudens die vanaf het begin af aan betrokken zijn bij het project . De overige leden hebben zich gaandeweg aangesloten bij Zonnespreng. Doordat de vereniging veel deskundige leden in haar midden had, zoals een architect, een boekhouder, een organisatiedeskundige, een bioloog, een jurist en een bankmedewerker, konden sommige hobbels in het proces makkelijker genomen worden. Evengoed moesten er nog externe deskundigen aan te pas komen om het project te realiseren.

Meer informatie
Naar volledige projectbeschrijving

Naar documentaire Driebergen, de Zonnespreng (IDTV)

Links
De Zonnespreng
Initiatiefneemster Katja van der Valk
Eva van Panhuys, architect
Ecocollectief