Den Haag – Mixx Inn

Herbestemming van verzorgingshuis tot zorgvoorziening voor jongeren.