Gemeente Delft

Vanaf oktober 2019 | Tako Postma | stadsbouwmeester
Tako Postma zal tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019 worden benoemd tot stadsbouwmeester van Delft. 

2011 - 2017 | Wytze Patijn | stadsbouwmeester
Wytze Patijn is sinds 2011 stadsbouwmeester van Delft (deeltijd, tijdelijk contract). Hij is aangesteld via de gemeenteraad. Raad. Zijn functie als onafhankelijk adviseur ter bevordering van de kwaliteit van architectuur en stedenbouw voor het College van B&W en de gemeenteraad is als positiedocument vastgelegd. De ambitie van Wytze Patijn ss 'integrale kwaliteit bevorderen, inrichting publieke ruimte op de agenda krijgen, meer aandacht voor architectenkeuze en meer creativiteit en flexibiliteit in de omgang met marktpartijen en meer samenhang in het gemeentelijk beleid.'

Zie ook
Wytze Patijn stadsbouwmeester Delft, architectenweb.nl en dearchitect.nl