Delft

2019 - heden | Tako Postma | stadsbouwmeester
Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad van Delft Tako Postma benoemd als nieuwe stadsbouwmeester. Delft staat voor een stevige verstedelijkingsopgave. De stad groeit; het aantal bedrijven neemt toe, en mede vanwege een omvangrijke ontwikkeling van de TU campus, Schieoevers en station Delft Campus wordt de druk op de stad groot. Wegen raken voller en nieuwe transities, op het vlak van mobiliteit en energie, dienen zich aan. Om deze uitdagingen tegemoet te treden heeft het nieuwe bestuur van de gemeente een groot aantal opgaven en ambities vastgelegd. Het bestuursprogramma voor de periode 2018 – 2022 formuleert vijf grote bestuurlijke opgaven; een stevige (financiële) basis, sterke wijken, (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie. Deze opgaven vragen om een transformatie van de stad, op weg naar de toekomst. Om deze ontwikkeling van kwaliteit te voorzien, heeft de gemeente Tako Postma aangesteld als stadsbouwmeester, een professional die verbindt en in staat is om de stedenbouwkundige samenhang in de stad te bewaken en te behouden.

2011 - 2017 | Wytze Patijn | stadsbouwmeester
Wytze Patijn is sinds 2011 stadsbouwmeester van Delft (deeltijd, tijdelijk contract). Hij is aangesteld via de gemeenteraad. Raad. Zijn functie als onafhankelijk adviseur ter bevordering van de kwaliteit van architectuur en stedenbouw voor het College van B&W en de gemeenteraad is als positiedocument vastgelegd. De ambitie van Wytze Patijn ss 'integrale kwaliteit bevorderen, inrichting publieke ruimte op de agenda krijgen, meer aandacht voor architectenkeuze en meer creativiteit en flexibiliteit in de omgang met marktpartijen en meer samenhang in het gemeentelijk beleid.'

Zie ook
Wytze Patijn stadsbouwmeester Delft, architectenweb.nl en dearchitect.nl