Delft – Delft Design

Ontwerpersvereniging Delft Design stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden binnen hun beroepsuitoefening als ontwerper met al hetgeen daartoe behoort.Eén van de doelstellingen van de vereninging is het stimuleren van het openbare debat over ontwerpende disciplines, over de door die disciplines vervaardigde producten en de maatschappelijke betekenis daarvan.Daarnaast richt de vereniging zich op het profileren van de aangesloten beroepsgroepen en het bevorderen van de onderlinge contacten.

 

Delft Design
Postbus 2838
2611 HN Delft
T 015-2143941
E info@delftdesign.nl