De nieuwste omgevingsvisies: Eindhoven en Nijmegen

nieuwsbericht | 23 juli 2020

In juni stelde de gemeente Eindhoven haar omgevingsvisie ‘Eindhoven: Kloppend hart van brainport’ vast. Dat deed ook de gemeente Nijmegen, met de omgevingsvisie ‘Nijmegen stad in beweging', voor de periode 2020-2040. Eerder publiceerden Terneuzen en Den Helder omgevingsvisies voor delen van de gemeente. In Terneuzen betrof dit een omgevingsvisie voor Sas van Gent, die tegelijkertijd diende als pilot voor de nog op te stellen omgevingsvisie voor de hele gemeente. Den Helder maakte een aparte omgevingsvisie voor de kern Julianadorp.

Op dit moment hebben 54 gemeenten in Nederland een omgevingsvisie vastgesteld. Daarvan zijn er inmiddels 38 opgenomen op de website MijnOmgevingsvisie.nl. De overige zestien, evenals de visies die in de toekomst worden vastgesteld, zullen zo spoedig mogelijk worden toegevoegd.
Per gemeente is gekeken naar de manier waarop gemeente omgaan met het begrip omgevingskwaliteit. Ook wordt beschreven of en op welke manier gemeenten het participatieproces hebben vormgegeven. Hiermee en met de overige informatie op MijnOmgevingsvisie.nl wordt informatie en inspiratie geboden aan gemeenten die nog werken aan hun omgevingsvisies.

Omgevingsvisiekaart
Op het overzicht Omgevingsvisiekaart van Nederland is te zien welke gemeenten een eigen visie hebben vastgesteld, welke gemeenten met elkaar een gezamenlijke visie hebben vastgesteld en welke gemeenten meerdere visies hebben vastgesteld binnen hun grondgebied. Ook is op de kaart te zien welke gemeenten werken aan het opstellen van een omgevingsvisie. Deze kaart wordt voortdurend geactualiseerd.

Meer informatie
Voor vragen, reactie en meer informatie: stuur een email aan Vincent Kompier.

Architectuur Lokaal werkt aan handreikingen bij het opstellen van omgevingsvisies in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020