De nieuwste omgevingsvisies: Eindhoven en Nijmegen

nieuwsbericht | 23 juli 2020

In juni stelde de gemeente Eindhoven haar omgevingsvisie ‘Eindhoven: Kloppend hart van brainport’ vast. Dat deed ook de gemeente Nijmegen, met de omgevingsvisie ‘Nijmegen stad in beweging', voor de periode 2020-2040. Eerder publiceerden Terneuzen en Den Helder omgevingsvisies voor delen van de gemeente. In Terneuzen betrof dit een omgevingsvisie voor Sas van Gent, die tegelijkertijd diende als pilot voor de nog op te stellen omgevingsvisie voor de hele gemeente. Den Helder maakte een aparte omgevingsvisie voor de kern Julianadorp.

Met de website MijnOmgevingsvisie.nl volgt Architectuur Lokaal de ontwikkeling van omgevingsvisies in de Nederlandse gemeenten op de voet. De site biedt onder meer een overzicht van de omgevingsvisies die zijn vastgesteld door de Nederlandse gemeenten; soms voor het gehele grondgebied , soms is sprake van meerdere visies voor deelgebieden en in enkele gevallen zijn er gemeenten die een gezamenlijke visie hebben gemaakt. Op MijnOmgevingsvisie.nl wordt bij elk van deze visies een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven. De focus ligt op de inhoud van de omgevingsvisies en niet op juridische aspecten.  De website wordt voortdurend aangevuld.

Omgevingsvisiekaart
Op de Omgevingsvisiekaart van Nederland is te zien welke gemeenten een eigen visie hebben vastgesteld, welke gemeenten met elkaar een gezamenlijke visie hebben vastgesteld en welke gemeenten meerdere visies hebben vastgesteld binnen hun grondgebied.

Omgevingswet in werking in 2022
De Omgevingswet verplicht lokale overheden om een omgevingsvisie op te stellen: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Totdat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro.

Meer informatie
Voor vragen, reactie en meer informatie: stuur een email aan Vincent Kompier.

Architectuur Lokaal werkt aan handreikingen bij het opstellen van omgevingsvisies in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020