De Nieuwe Hollandse waterlinie #1

Archief studiedag | 11 juni 2003

Fort aan de Klop, Utrecht

Studiedag over het 'Lek Acces' voor de gemeenten Culemborg, Houten, Nieuwegein en Vianen.

Architectuur Lokaal heeft in opdracht van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie een studie/schetsdag georganiseerd over het Lek Acess bij Culemborg, Houten, Nieuwegein en Vianen.