De Nieuwe Architect sluit aan bij design & engineering

nieuwsbericht | 4 december 2014

Sinds de economische crisis is een nieuwe generatie architecten aan het opstaan. De jonge architecten zijn idealistisch en geëngageerd maar ook pragmatisch en professioneel. Er is weinig werk, dus dat vinden zij zelf uit. Ze zoeken als ware ondernemers naar nieuwe mogelijkheden om hun ontwerpvaardigheden in te zetten. Bij Hitte in de delta werd duidelijk dat dit Nederland als design & engineering land bij uitstek nieuwe kansen biedt.

Onder leiding van prof. ir. Thijs Asselbergs hielden verschillende jonge architecten een presentatie tijdens de manifestatie Hitte in de Delta. Pieter Stoutjesdijk confronteerde de zaal met kersverse ideeën over de vernieuwing van de bouw als gevolg van de tweede industriële revolutie die de digitalisering teweeg brengt. Gerjan Streng richtte de netwerkorganisatie Cloud Collective op. Hij lichtte toe hoe hij een enorme hoeveelheid data inzet om bij herstructureringsopgaven een optimale analyse te kunnen maken met gebruikmaking van reeds aanwezige kwaliteiten in het gebied zelf.

Voorafgaand hieraan liet prof. ir. Floris Alkemade aan de hand van het werk van alle genomineerden voor Archiprix  2014 zien hoe de route van de architect kan verlopen om tot optimale oplossingen te komen en welk ambachtelijk talent deze jonge generatie kent. Archiprix is de prestigieuze, jaarlijkse prijs voor afstudeerplannen van de Nederlandse architectuuropleidingen; het debat werd te midden van de  inzendingen voor de editie 2014 gevoerd.

Uit de discussie kwam uiteraard de positie van De Nieuwe Architect aan de orde. Daarbij werd duidelijk dat architecten een grote en brede rol kunnen spelen bij het denken en werken aan opgaven, waarvan men eigenlijk nog niet weet dat ze bestaan - laat staan, hoe deze opgaven moeten worden aangepakt. De ondernemende kwaliteiten van De Nieuwe Architect om het blikveld te verbreden werd alom omarmd. Ze werden gezien als een nieuwe kans om de grote hoeveel ontwerpkracht die vrij rondloopt in te zetten om nieuwe vraagstukken op te pakken. Het biedt Nederland als design & engineering land bij uitstek nieuwe kansen. Het gaat immers om het werken aan opgaven die niet alleen bijdragen aan betere integratie van milieu- en energievraagstukken, maar die tevens optimale kwaliteit en gebruik van de ruimte zelf opleveren. Want als ruimte goed is gemaakt gaan mensen zich daar aan hechten. Dat zijn de beste voorbeelden van duurzaamheid.