De maat der dingen #3: Groeipijn/krimpfobie?

Archief debat | 25 september 2008 | Raadhuis Hilversum, burgerzaal

Zal het aantal inwoners van Hilversum werkelijk afnemen? Wat betekent dat voor de inrichting van de stad?

Het is een relatief nieuwe fenomeen dat steden niet langer vanzelfsprekend groeien, maar onder invloed van bevolkingsdaling en vergrijzing steeds minder inwoners hebben. Hilversum is één van die steden waar op termijn een afnemend bevolkingsaantal wordt verwacht. Wim Derks, werkzaam bij de Universiteit van Maastricht, schetst een ontwikkeling van krimp in grote delen van Europa en Nederland, ook in het Gooi. Dat hoeft volgens hem geen probleem te zijn, mits passende beleidsmaatregelen genomen worden met betrekking tot het voorzieningenniveau. Maar zal het aantal bewoners van Hilversum werkelijk afnemen, en zo ja, betekent dat dan wel een krimpende stad? Eric van der Kooij, teamleider van Team Metropool van de gemeente Amsterdam, stelt dat Hilversum juist allerlei kansen op ontwikkeling heeft. Hilversum maakt immers deel uit van de Metropool Amsterdam, een stedelijke regio van de Noordzeekust tot Amersfoort, die allerlei economische, culturele en landschappelijke ontwikkelingskansen biedt.

Wat is het meest reële scenario: 70.000 of 150.000 inwoners? En wat betekent dat voor de inrichting van de stad Hilversum?

Miranda Reitsma reageerde vanuit haar positie als Provinciaal Bouwmeester en stedenbouwkundige op beide verhalen.

Het debat stond onder leiding van Jord den Hollander. De organisatie was een samenwerkingsverband van Architectuur Lokaal, Museum Hilversum en de Vereniging Vrienden van het Gooi.

Zie ook
24 april 2008 - De maat der dingen #1, De contouren van vliegveld Hilversum
19 juni 2008 - De maat der dingen #2, In het spoor van de kunst
18 december 2008 - De maat der dingen #4, Hoogstbouw