De Gooise Knoop

Archief debat | 15 oktober 2007 | Museum Hilversum

Debattenreeks van Museum Hilversum over Nieuwbouw op een oude leest. Museum Hilversum organiseerde een reeks debatten over architectuur en stedenbouw. De eerste twee bijeenkomsten eindigden met de conclusie dat meer regie vanuit het Hilversumse bestuur nodig is om te komen tot meer samenhang in het beleid en de gebouwde omgeving.

Dat was makkelijk gezegd, maar waar gaat het dan om? Wat is regie? Welke samenhang? Wat ontbreekt er dan precies? Welke regie, welke mensen, welke acties zijn nodig en in welk stadium? Of is méér regie helemaal niet goed? Moet de gemeente juist ophouden met het stellen van allerlei beperkende randvoorwaarden die daadwerkelijke ontwikkelingen in de weg staan? Hoe wordt Hilversum het bruisende brandpunt van een nieuwe culturele en creatieve (multimedia)sector, een levende stad in het groen?

Indira van 't Klooster, projectleider bij Architectuur Lokaal, gaf de aftrap voor het debat, waaraan naast de wethouders Jan Rensen (EZ) en Erik Boog (Cultuur) ook bijdragen werden geleverd door Marlies van Diest (voorzitter Welstandscommissie), Erik van der Want (cultuurmakelaar), raadsleden, architecten en andere betrokkenen bij (bouw)cultuur en beleid in Hilversum.