De gemeente als regisseur inzake particulier opdrachtgeverschap

Archief bijeenkomst | 6 oktober 2005

Vakbijeenkomst over de rol van de gemeente bij particulier opdrachtgeverschap. Behalve het inventariseren van praktijkervaringen is het de bedoeling te komen tot een agenda voor de komende jaren.