De architectuur van de ouderenhuisvesting

Archief boekpresentatie | 20 mei 2009 | Amsterdam

In het Corvershof te Amsterdam werd het eerste exemplaar van De architectuur van de ouderenhuisvesting overhandigd aan Hedy d’Ancona, oud minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

Boekpresentatie in het Corvershof Amsterdam. Foto Platform Gras

De architectuur van de ouderenhuisvesting is een initiatief van de Stichting Thomassen à Thuessink (Universitair Medisch Centrum Groningen) en Vereniging Het Zonnehuis, i.s.m. College bouw zorginstellingen, uitgevoerd onder auspiciën van Stichting Architecturalia, geschreven door Noor Mens en Cor Wagenaar en uitgegeven door NAi Uitgevers.

De boekpresentatie werd georganiseerd in samenwerking met Platform GRAS Groningen, met medewerking van ARCAM Amsterdam. Indira van 't Klooster van Architectuur Lokaal was gevraagd de presentatie en het gesprek te leiden.

Zie ook
www.platformgras.nl
Tussen spruitjeslucht en golfresort, Architectuur Lokaal #70