Meppel Nijeveen – Danninge Erve Zuid

praktijkvoorbeeld

Op verzoek van de gemeenteraad begint bij Danninge Erve Zuid een experiment om het gebied te ontwikkelen in  samenspraak met de bewoners. Het is een eerste stap naar een nieuw beleid.

In 1998 gaat Nijeveen deel uitmaken van Meppel. Het noordelijk deel van de nieuwe wijk Danninge Erve moest worden gebouwd op basis van traditionele projectontwikkeling. Het zuidelijk plandeel biedt de gemeente Meppel ruimte voor een nieuwe koers. De gemeente wil leren om duurzaam gebouwde, sociaal samenhangende buurten te maken met een architectuur die past bij het karakter van bebouwing en landschap. Al komen op strategische plekken in de wijk complexen met huurwoningen te staan, de helft van de 62 woningen in Danninge Erve Zuid wordt gebouwd door particuliere opdrachtgevers.

De uitwerking
Gezien de beoogde maximale vrijheid voor bewoners is ervan afgezien om welstandseisen te formuleren. De basis voor de beoogde kwaliteit moet worden gelegd door de stedenbouwkundige opzet en de openbare ruimte. De plannen hiervoor ontstaan in een coproductie van drie architecten (bureau b+o Architecten, DAAD Architecten en Schuurman Kuipers Architecten) in combinatie met Okra landschapsarchitecten en de gemeente Meppel. Voor de individuele kavelkopers is er geen verplichting om met een architect te werken, maar verschillende  bewoners komen tot de conclusie dat hun kavel zich niet goed leent voor de bouw van een cataloguswoning. Zo wordt er meer op maat ontworpen dan zich eerst laat aanzien als een gevolg van regels die in het bestemmingsplan en de verkoopvoorwaarden zijn vastgelegd. Een regiegroep van de gemeente met ontwerpers en andere deskundigen (zoals een consulent duurzaan bouwen) organiseert een serie bijeenkomsten om bewoners te informeren over  het project  en om de onderlinge kennismaking te stimuleren. Ook wil men bevorderen dat samenhang ontstaat als bewoners van elkaars plannen op de hoogte raken.

Resultaat
Uit gesprekken met bewoners blijkt dat zij het aantrekkelijk vonden om in Danninge Erve Zuid een kavel te kopen, omdat zij daar welstandsvrij konden bouwen. Het resultaat stemt tevreden, maar voor de gemeente is het proces niet optimaal verlopen. De rol van de gemeente was onvoldoende duidelijk afgebakend en bewoners gingen verwachten dat allerlei praktische problemen wel voor hen opgelost zouden worden. Dat moet een volgende keer beter worden geregeld.

Meer informatie
Naar volledige projectbeschrijving
Naar documentaire Danninge Erve Zuid, Meppel (IDTV