Cursus herbestemmen en transformeren

opdrachtgeversschool | 2 februari, 15 april en 22 april 2011 | diverse locaties

Besloten werkbijeenkomsten van de Opdrachtgeversschool voor wethouders over de praktijk van herbestemming.

De leegstand van kantoren bedraagt bijna 7 miljoen vierkante meter. In winkelstraten staan zo'n 40.000 verdiepingen boven winkels leeg. Dagelijks groeit de leegstand met één extra boerderij, wekelijks met twee kerken en maandelijks met één klooster. Ook fabrieken, scholen, gemeentehuizen, kazernes en andere beeldbepalende gebouwen komen vrij. Te midden van al die leegte staan ook meer dan duizend monumentale gebouwen te wachten op een nieuwe toekomst.

Wethouders in vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken. Wanneer besluit je tot herbestemming in plaats van sloop? En hoe kun je als bestuurder meer grip krijgen op de succes- en faalfactoren bij herbestemming? Hoe maak je herbestemming rendabel? Hoe organiseer je andere partijen? Hoe selecteer je de architect? Hoe regel je de financiën? Hoe creëer je draagvlak?

Het Nationaal Programma Herbestemming van het ministerie van OCW en Architectuur Lokaal starten in 2011 met cursussen, speciaal voor wethouders. Een cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op relevante, inspirerende locaties in Nederland. Deelnemers zijn bij alle bijeenkomsten zelf aanwezig. Ambtelijke vervanging is niet mogelijk, maar wel kunt u een ambtenaar meenemen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit eigen gemeente, door bezoek aan projecten, en samen met deskundigen uit diverse disciplines komen uiteenlopende aspecten tussen eerste gedachte en oplevering aan bod. Vooraf geformuleerde persoonlijke leerdoelen en een resultaatgerichte aanpak staan garant voor het opdoen van direct bruikbare en praktische kennis.

Voor deelname en meer informatie over deze cursus mail dan naar indira.vantklooster@arch-lokaal.nl.