Cursus DB & UAV-GC voor niet-juristen wordt herhaald

Archief nieuwsbericht | 27 november | 30 januari 2018 | 10:00 - 15:00 | Architectuur Lokaal

Vanwege de belangstelling voor de cursus DB & UAV-GC voor niet-juristen, die Architectuur Lokaal en het Instituut voor Bouwrecht eerder samen organiseerden, wordt deze cursus voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs nogmaals gehouden. Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel waarbij ontwerp en uitvoering aan één partij wordt opgedragen. Daarmee besparen zij zichzelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden. Maar wat houdt een DB-contract in, hoe besteedt u een dergelijk contract aan en hoe stuurt u op gemaakte afspraken? U kunt zich nu aanmelden voor deelname.

Cursus DB en UAV-GC
De cursus, op 30 januari, biedt een praktische toelichting op het aanbesteden van Design&Build en UAV-GC2005 opdrachten. Het eerste blok biedt een toelichting op de hoofdlijnen van het aanbesteden van een DB-opdracht: wat maakt aanbesteden anders bij een DB-opdracht ten opzichte van een traditionele aanbesteding? Hierna worden de hoofdzaken van de algemene voorwaarden besproken die voor dit opdrachtmodel zijn ontwikkeld: de UAV-GC 2005. Het derde blok gaat in op contractmanagement.
Op compacte wijze krijgt u in een interactieve bijeenkomst inzicht in wat van belang is voor een zogenaamd geïntegreerde contract. Deze cursus voor niet-juristen is bedoeld voor iedereen die als opdrachtgever, opdrachtnemer of adviseur te maken heeft met contractmanagement en aanbestedingen.

Programma 30 januari 2018, 10.00 tot 15.00 uur
Docent: prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht
10.00 - 10.30 uur: Inloop
10.30 - 12.00 uur: Blok 1: Hoofdzaken aanbesteden van DB-opdrachten
12.00 - 12.30 uur: Lunch
12.30 - 13.30 uur: Blok 2: Hoofdzaken contracteren op basis van de UAV-GC 2005
13.30 - 14.30 uur: Blok 3: Contractmanagement - Hoe sturen op gemaakte afspraken?
14.30 - 15.00 uur: Vragen en afronding

Punten voor Permanente Educatie (PE) en voor de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister
PE-punten: open inschrijving 4 PE-punten.
Bij- en nascholing van architecten: 4 uur.
Certificaten worden na afloop verstrekt.

Praktische informatie
Kosten: € 245,00 per persoon (excl. 21% btw). Hierbij inbegrepen is het cursusmateriaal dat bestaat uit twee boeken:
- Kompas Light Design Build, een praktische toelichting op het aanbesteden van DB en UAV-GC2005 opdrachten, uitgave IBR en Architectuur Lokaal / Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden, 2017, à € 20,00 (incl. 6% btw),
- Praktische Toelichting op de UAV-GC 2005, uitgave IBR, 2015, à € 34,90 (incl. 6% btw).

Data: dinsdag 30 januari 2018, 10.00 - 15.00 uur
Locatie en organisatie: Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen, 1013 JB Amsterdam
Niveau: inleidend
Aantal deelnemers: maximaal 25
Aanmelden en meer informatie: mail naar Bram Talman. U ontvangt voorafgaand aan de cursus een factuur.