Collegereeks ‘Wonen met Hugo’ volgende week van start, aanmelden nog mogelijk

Archief nieuwsbericht | 9 januari 2018 | 18 januari 2018 | 19:30 - 22:00 | Utrecht
Afbeelding: Cover Hugo's Ruimte, Peter Smith

Afbeelding: Cover Hugo's Ruimte, Peter Smith

Donderdag, 18 januari, gaan de openbare hoorcolleges 'Wonen met Hugo' over wonen en woonbeleid van start in het Academiegebouw Utrecht. De colleges worden bijgewoond door lokale bestuurders, ontwerpers, beleidsmedewerkers en woningcorporaties. Ook u kunt zich nog aanmelden.
Het eerste van de
zes colleges die Hugo Priemus dit jaar op verzoek van Architectuur Lokaal zal geven, heeft als thema Disruptieve dynamiek op de Nederlandse woningmarkt. Dit college wordt gevolgd door een lezing van coreferent Jeanet Kullberg (SCP) over doelgroepen voor de woningmarkt, en een paneldiscussie met Daniëlle Harkes (Aedes-Actiz), architect Gus Tielens (KorthTielens Architecten) en Lauren Bruijning (Huurders030) onder leiding van moderator drs. Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).

De colleges
Elke avond bestaat uit een college van Hugo Priemus, gevolgd door een lezing van een coreferent en een paneldiscussie.
Aanmelding voor het college 18 januari en/of de vijf volgende colleges is mogelijk via onderstaand formulier.

 • College 2: donderdag 1 maart 2018
  Hugo Priemus, Het failliet van de volkshuisvesting? - Sectorindeling en volkshuisvestingssysteem

  Coreferent prof. dr. ir. Marja Elsinga, professor of Housing Institutions & Governance, Department of OTB, Research for the Built Environment
 • College 3, donderdag 26 april 2018
  Hugo Priemus, Nieuwe woningen en woningvoorraad als bouwopgave - De woning als hub in vele netwerken
  Coreferent drs. Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
 • College 4, donderdag 24 mei 2018
  Hugo Priemus, De flexibele en gasloze woning - Veranderende wooneisen en technologische ontwikkelingen
  Coreferent prof. dr. ir. Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Housing Transformation, afdeling Management in the Built Environment, TU Delft en Universiteit van Nijenrode
 • College 5, donderdag 5 juli 2018
  Hugo Priemus, Balanceren met te veel ambities - de toekomst van de woningcorporaties
  Coreferent dr. Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam
 • College 6, dinsdag 25 september 2018
  Hugo Priemus, Perverse prikkels - Ongerijmdheden in de koop- en huursector
  Coreferent drs. Anne-Jo Visser, programmamanager Energie gemeente Utrecht

Lees meer over Hugo Priemus en de collegereeks op: Wonen met Hugo.

Praktisch
Locatie: Academiegebouw Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht, telkens van 19.30 - 22.00 uur.
Kosten (incl. btw): € 250,00 voor de hele reeks en € 50,00 per college; studenten € 50,00 voor de hele reeks en € 10,00 per college.
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.
Vragen: mail naar Vincent Kompier.

Punten voor Permanente educatie (PE) en voor de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister
PE-punten: open inschrijving: 2,5 PE-punten per college. Bij- en nascholing van architecten: 2,5 uur per college.
Certificaten worden na afloop van elk college verstrekt.

 De collegereeks 'Wonen met Hugo' is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020