Rijswijk – Churchilltorens

Herbestemming van kantoorgebouw tot woningen.