Chinese toestanden in Flevoland

Crisis of geen crisis, Flevoland wil en kan doorgroeien. Tot op heden was de expansietactiek vooral gericht op woningbouw.
Bij een krimpende bevolkingssamenstelling richt de provincie haar pijlen nu op bedrijvigheid. Naar Chinees model.