Cascadepark Almere

Archief ontwikkelingscompetitie | 6 april 2008

Hollandse Brug en plangebied, foto Gemeente Almere

Experimentele ontwikkelingscompetitie voor het ontwerp en de realisatie van zeven urban villa’s en een woontoren.

Cascadepark als inspirerend voorbeeld
De gemeente Almere heeft het Cascadepark in Almere Poort aangewezen als proeftuin. Het park moet een inspirerend voorbeeld worden op het gebied van ecologische, economische én sociale duurzaamheid. Dit betekent dat verschillende activiteiten (van kinderboerderij tot speel- en picknickweide, van natuurspeeltuin tot paviljoen, van woning tot kantoorruimte) in het teken staan van duurzaamheid. Aan de oostzijde van het park komen kantoren in een groene omgeving; in het westen recreatiemogelijkheden en 236 woningen. De woningen worden onder meer gerealiseerd in zeven urban villa’s en een woontoren. Deze gebouwen vormen een aanvulling op de andere duurzaamheidinitiatieven.

Prijsvraag
Op 4 juni 2008 heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp en de realisatie van de zeven urban villa’s en de woontoren onder de noemer Aangenaam duurzaam wonen in het Cascadepark. Doel van de prijsvraag is het verkrijgen van acht realiseerbare ontwerpvoorstellen voor deze voorgenomen ontwikkeling. Daarbij wordt gestreefd naar maximale ontwerpkwaliteit op het gebied van duurzaamheid, gekoppeld aan opbrengstmaximalisatie van de locatie. Omdat de gemeente een zo groot mogelijke variatie nastreeft, zoekt zij voor elk van deze gebouwen een andere partij. Daarom is gekozen voor een bijzondere competitie, er zal geen sprake zijn van voorafgaande selectie. Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de inzendingen en wijst maximaal 8 winnaars aan, voor elk van de beoogde gebouwen één. De winnaars worden in november bekend gemaakt. Architectuur Lokaal was de gemeente behulpzaam bij het opstellen van het wedstrijdprogramma.

Kijk voor meer informatie op www.almere-poort.nl