Burgerlijke stedenbouw

Architectuur Lokaal en NAi, 2002

Magazine met essays over stedenbouw en particulier opdrachtgeverschap en tien uitgebreid gedocumenteerde wijken met eigen bouw. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.