Breed draagvlak voor digitale aanbestedingsleidraad

Archief nieuwsbericht | 4 december 2009

Gezamenlijk onderschreven het Ministerie van VROM/RGD, VNG, BNA, NEPROM, PIANOo/Ministerie EZ en de Rijksbouwmeester KOMPAS light, de eerste digitale handleiding voor aanbesteding van architectendiensten.

Bij de 2e EU Aanbestedingendag werd KOMPAS light, de eerste digitale handleiding voor aanbesteding van architectendiensten gepresenteerd door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal.

Deze handleiding is opgesteld in een brede samenwerking van de Rijksbouwmeester, Architectuur Lokaal, VNG, BNA, NEPROM, PIANOo/Ministerie van Economische Zaken en de Rijksgebouwendienst/Ministerie VROM. Deze partijen spraken de intentie uit, KOMPAS light voortaan als standaard te gebruiken voor het opstellen van aanbestedingsleidraden van architectendiensten. Dit deden zij ten overstaan van een publiek van honderden architecten, opdrachtgevers, adviesbureaus en inkopers bij de 2e EU Aanbestedingendag op 3 december in Amersfoort. De partijen bevelen het gebruik van KOMPAS light door andere opdrachtgevers, van harte aan.

Nu naar KOMPAS light.