Brede scholen in Almere

Archief excursie | 3 oktober 2007 | Almere

Excursie naar drie Brede scholen in Almere: Het Vlechtwerk, De Archipel en de Slimme school Het Meesterwerk.

Goed gebouw als succesfactor
De wijk staat volop in de belangstelling. Niet alleen bij de nieuwe minister voor Wonen, Wijken en Integratie, maar vooral ook bij gemeenten. Brede scholen hebben een belangrijke rol als trefpunt voor de wijk, zowel in oude wijken, als ook bij stadsuitbreidingen. De nieuwe spilfunctie van scholen is gebaseerd op de combinatie met andere functies zoals kinderopvang, welzijnswerk en gezondheidszorg. Een goed gebouw is dan een succesfactor. De architectuur moet aantrekkelijk zijn, de indeling praktisch en de bruikbaarheid groot. Hoe bereik je dat in een proces waar veel organisaties bij betrokken zijn? Wat vraagt dit van de opdrachtgever en de architect?

Programma
Gezien het belang van dit onderwerp en vanwege de grote interesse voor eerdere excursies in Amsterdam, Utrecht en Den Haag organiseerde Architectuur Lokaal een bezoek aan drie Brede scholen in Almere. Bezocht werden: Brede school Het Vlechtwerk (ontwerp Feekes & Colijn), Brede school De Archipel (ontwerp Spring architecten) en Slimme school het Meesterwerk (ontwerp SVP architecten).

Landelijk debat over opdrachtgeverschap bij brede scholen
In maart 2008 organiseerde Architectuur Lokaal in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur aap, noot, mis. de basis van de brede school, een landelijk debat over opdrachtgeverschap bij brede basisscholen in Radio Kootwijk, Apeldoorn. Bij het debat verscheen de gelijknamige publicatie. Deze kunt u via onze webwinkel bestellen.