De Brabantse Stijlprijs

Archief prijs | 31maart - 15 september 2014

Brabantse Stijlprijs website_klDe provincie Noord-Brabant wil een impuls geven aan goed opdrachtgeverschap van Brabantse gemeenten als het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte. Voorbeelden van aansprekende openbare ruimten en breed publiek debat over openbare ruimten die ‘des Brabants’ zijn, kunnen inspiratie bieden aan gemeentelijke opdrachtgevers van toekomstige (her)inrichtingen van openbare ruimte. Daarom schrijft de provincie De Brabantse Stijlprijs uit.

Hoe verloopt de Brabantse Stijlprijs?
Alle gemeenten in Noord-Brabant worden opgeroepen tot inzending van projecten in de openbare ruimte die wat hen betreft een illuster voorbeeld zijn van de Brabantse Stijl. De ‘Brabantse Stijl’ wil zeggen dat het project laat zien dat je in Brabant bent én dat het project tot stand is gekomen op een manier die 'des Brabants' is. Het project moet uitgevoerd zijn, zodat de jury zich een oordeel kan vormen over het eindresultaat. De prijs verloopt volgens het reglement Brabantse Stijlprijs en wordt op verzoek van de provincie Noord-Brabant georganiseerd door Architectuur Lokaal.

Deelname
Brabantse gemeenten kunnen inmiddels niet meer inzenden. De inzendtermijn is gesloten op 30 mei 2014, 24.00 uur. 

Voordragen
Iedereen kan een voordracht doen voor een project in een Brabantse gemeente. Op grond van de voordrachten wordt de betreffende gemeente uitgenodigd tot het doen van een inzending. Het doen van voordrachten is mogelijk door invulling van het voordrachtformulier. De termijn voor het doen van voordrachten is gesloten op 23 mei 2014, 24.00 uur.

De jury
Een onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van de ingezonden documentatie en een aantal criteria, zoals geformuleerd in het reglement.
De jury bestaat naast Yves de Boer, voorzitter (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), uit Janneke Bierman (BiermanHenket Architecten), René Bastiaanse (Brabants Historisch Informatiecentrum), Marc Glaudemans (Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg), Peter Glas (Waterschap De Dommel en Unie van Waterschappen) en Jeroen Doorenweerd (beeldend kunstenaar). De jury selecteert maximaal vijf projecten, die zij zal bezoeken op 3 juli 2014 voordat ze besluit aan wie de prijs wordt toegekend.

Publiek debat
De nominaties worden openbaar gemaakt tijdens een publiek debat op 26 juni 2014. De jury neemt de uitkomsten van dit debat mee in de overwegingen bij haar eindoordeel. Het programma voor deze bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt. Uiteraard zijn ook alle Brabantse gemeenten van harte welkom bij dit debat.

Prijsuitreiking
De provincie Noord-Brabant maakt de winnaar bekend op 15 september 2014. De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee.

Informatie
Heeft u vragen? Mail dan naar Margot de Jager.

U ontvangt een automatische bevestiging van uw inzending per email. Neem contact op met Margot de Jager indien u deze bevestiging niet binnen 4 werkdagen na verzending is ontvangen.