Bouwstenen voor een nieuw theater in Sneek

Archief debat | 6 februari 2008 | Sneek

Debat met de gemeenteraad over kwaliteitseisen bij aanbesteding

Een nieuw theater   
De gemeente Sneek gaat een nieuw theater bouwen, als onderdeel van een Culturele Kwartier waar allerlei culturele organisaties onderdak zullen vinden. Het theater moet een van de trekpleisters worden voor zowel de Sneker bevolking als de gasten van buiten die naar het centrum komen.

Een ongebruikelijk ambitiedocument   
De hoge ambities vragen van de opdrachtgever een gedegen voorbereiding op het architectonisch programma van eisen. Daarbij is draagvlak essentieel. Daarom vroeg de gemeente aan Architectuur Lokaal om bij te dragen aan een raadsvergadering over het ambitiedocument. Het is nog niet gebruikelijk om een ambitiedocument op te stellen op basis van een discussie met de gemeenteraad. In Sneek gebeurde dit wel, zoals te lezen is in: Smûk zonder Opsmuk, over de reuk en smaak van het theater.

Debat met de gemeenteraad                           
Architectuur Lokaal organiseerde een debat voor de gemeenteraad over de eisen die de raad wil stellen aan de architectuur, voordat de gemeente het nieuwe theater aanbesteedt. Daarbij moet ruimte blijven voor ongebruikelijke oplossingen.

Op de website van de gemeente Sneek vindt u meer informatie over de plannen voor het Culturele Kwartier.