Bouwmeestersdebat 2016

Archief nieuwsbericht | 13 oktober 2016 | 1 november 2016 | 14:00 - 17:30 | Pier van Scheveningen

Een van de kenmerkende vraagstukken van deze tijd is de groeiende sociaal-culturele tweedeling in de samenleving. De maatschappelijke tweedeling heeft ook een ruimtelijke component met raakvlakken als verduurzaming, vergrijzing en veiligheid. Hoe kunnen ontwerpers, maar ook bestuurders zowel nationaal als lokaal hierop reageren? Hoe vertalen fundamentele maatschappelijke veranderingen zich in het ruimtelijk domein? De vraag is welke sturing mogelijk is in "De Gedeelde Ruimte". Op 1 november 2016 organiseert Atelier Rijksbouwmeester hierover een Rijksbouwmeestercongres in Scheveningen, in aansluiting op een besloten bijeenkomst voor lokale, regionale en landelijke bouwmeesters die Architectuur Lokaal in de ochtend organiseert.

Gedeelde ruimte - de architect en de samenleving
Bij de Bouwmeestersbijeenkomst gaan de Rijksbouwmeester van Nederland, de Vlaams Bouwmeester, Stadslabs en stadsarchitecten uit Nederland en daarbuiten met elkaar in gesprek over de vraag welke middelen een architect tot diens beschikking heeft om maatschappelijke problemen te adresseren. (Hoe) kan het ontwerp van de openbare ruimte bijdragen aan het slechten van de maatschappelijke tweedeling (rijk/arm, etnisch, religie, onderwijs, zorg, financiële middelen)?
Erik Pasveer (hoofd stedenbouw en planologie gemeente Den Haag) gaat in op de opgaven en de (ontwerp)middelen van de stadsstedenbouwer in de Schilderswijk, het Statenkwartier en het Binnenhof. Arna Mackic (architect) spreekt over de kracht van publieke ruimte en nieuwe beeldtalen in Mostar, Amsterdam, Beirut, Stockholm en Den Haag. Prof. Dipl-Ing. Christian Rapp (stadsbouwmeester Antwerpen) gaat in op de opgaven en de (ontwerp)middelen van de stadsarchitect. De ochtend wordt afgesloten met een gesprek tussen Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester) en Floris Alkemade, Daan Zandbelt en Berno Strootman (College van Rijksadviseurs) onder leiding van Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).

Het verslag van de Bouwmeestersbijeenkomst kunt u hier downloaden.

Bouwmeestersplatform
In tal van Nederlandse gemeenten en provincies, en op nationaal niveau, zijn bouwmeesters actief, architecten die voor een bepaalde periode door het openbaar bestuur worden aangesteld als adviseur over ruimtelijke kwaliteit. Om bij te dragen aan een betere profilering van de functie en het formuleren van randvoorwaarden voor zinvol functioneren bieden Architectuur Lokaal en het College van Rijksadviseurs een platform voor uitwisseling van ervaringen en inzichten van en over stadsarchitecten, stadsbouwmeesters en provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit.