Bouwen in de vestingstad

Archief discussie | 21 september 2002 | Theater Thalia

Discussie in de gemeente Grave, over (nieuw)bouwen in vestingsteden, in het kader van de Dag van de Nederlandse Vestingsteden.

Bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de Nederlandse vestingsteden. Centraal stond het gemeentelijk architectuurbeleid in relatie tot bouwactiviteiten in de vestingstad.

Het bijzondere karakter van de Nederlandse vestingsteden hangt samen met de vaak positief gewaardeerde gebouwde omgeving. Bestuurders en bewoners moeten zorgvuldig met deze erfenis omgaan. Het feit dat in 2002 een nieuwe gemeentelijk bestuursperiode begint, maakte een gedachtewisseling over de gemeentelijke beleidsmogelijkheden op dit terrein extra relevant.

Het programma ging in op één van de manieren om een gemeente aantrekkelijk te maken voor bezoekers, namelijk door het voeren van een zorgvuldig beleid gericht op ruimtelijke kwaliteit. Een van de thema’s die centraal stond was: de plaats van nieuwe architectuur in een historische omgeving.

Het programma bestond uit een rondwandeling door Grave gevolgd door twee inhoudelijke bijdragen van architect Sjoerd Soeters over De  vestingstad anno 2002. Hoe gaat een architect om met het aanwezige cultuurhistorische erfgoed?  De vestingstad anno 2002 in relatie tot moderne architectuur.  Sicco de Vries van Ballast Nedam hield een verhaal over opdrachtgeverschap. Hoe gaat een opdrachtgever om met het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed? Waarna Gerard Peeters, wethouder RO en Wonen Grave in ging op het thema Architectuurbeleid. Hoe gaat de gemeente om met het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed? Het programma werd afgerond met een discussie onder leiding van dagvoorzitter mevrouw Leny van Vliet-Smit, projectleider Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie over prioriteiten in het vestinggebied.