Amsterdam – Blue Tower Hotel

Herbestemming van gemeentekantoor tot hotel.