Bereikbaarheid van de kust

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, 2004

Juryrapport van de prijsvraag 'Kust in beweging', uitgeschreven door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.