Atlas verstedelijking op tournee in Zwolle

Archief Tentoonstelling | 10 november - 26 november 2015 | Atelier Ruimtetuig | Klokkensteeg 10, Zwolle

Dudok ZwolleIn het Jaar van de Ruimte organiseert het ZAP in samenwerking met Architectuur Lokaal, een tentoonstelling naar aanleiding van de ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling’. De tentoonstelling is onderdeel van het programma ‘Atlas op tournee’ en is in veel steden in Nederland te zien geweest. In Zwolle is de tentoonstelling uitgebreid met prachtige oude stadskaarten die de ontwikkeling van de stad goed laten zien.

Tentoonstelling 10 - 26 november 2015
De tentoonstelling Verstedelijking in Nederland maakt de groei en krimp van de 35 grootste steden inzichtelijk aan de hand van foto’s, schilderijen en kaarten. Ook thema’s als herbestemming en binnenstedelijke transformatie komen uitgebreid aan bod. In de tentoonstelling is er telkens extra aandacht voor de stad die de Atlas bezoekt. De tentoonstelling was al te zien in Delft, Almere, Lelystad, Amersfoort, Deventer en Utrecht.
Van 10 tot en met 26 november is de tentoonstelling te bezichtigen in Zwolle, waar deze wordt uitgebreid met prachtige oude kaarten die de ontwikkeling van de stad goed laten zien. Interessant is de omslag in de ontwikkeling van de stad na de oorlog van een lineaire opbouw naar een concentrische. Ook is goed te zien dat de wijze van verbeelden, het kaartbeeld zélf, varieert door de tijd.

Atlas verstedelijking in NederlandAtlas
De tentoonstelling maakt deel uit van het programma Atlas op tournee, dat wordt georganiseerd naar aanleiding van de Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling van Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte. Deze Atlas is in 2014 gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met de TU Delft. Centraal staat hierin de vraag: ‘Waarom zien onze steden eruit zoals ze eruitzien?’ De Atlas is ook bedoeld om cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek te stimuleren, en voorziet beleidsmakers en ontwerpers van informatie bij het opstellen van visies op de toekomstige ontwikkeling van steden.
Op verzoek van de RCE organiseert Architectuur Lokaal samen met lokale architectuurcentra een reeks bijeenkomsten in combinatie met een reizende tentoonstelling onder de titel Atlas op tournee. In Zwolle wordt de tentoonstelling georganiseerd met het Zwols Architectuur Podium ZAP.

Locatie
De tentoonstelling in Zwolle is te bezichtigen in het atelier van Ruimtetuig aan de Klokkensteeg 10 (om de hoek bij Waanders in de Broeren). De openingstijden zijn maandag tot en met zaterdag van 09:00 - 17:00 uur.

Informatie
Voor meer informatie over de tentoonstelling: mail naar voorzitter@stichtingzap.nl
Meer informatie over Atlas van de verstedelijking in Nederland is te vinden op www.thoth.nl

 

logo ministerie_RCEZAP-rood

 logo tu delft