‘Atlas op tournee’ start met tentoonstelling in Delft

nieuwsbericht | 13 maart 2015

De Atlas van de verstedelijking in Nederland gaat op tournee door het land. De tournee start op 19 maart in het nieuwe Prinsenkwartier in Delft met de opening van de gelijknamige reizende tentoonstelling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Jaap Evert Abrahamse, architectuurhistoricus bij de RCE en coauteur van de Atlas, opent de tentoonstelling. Op 31 maart vindt een debat plaats. Later dit jaar gaat de tournee naar Almere, Deventer, Amersfoort en Utrecht.

19 maart: opening tentoonstelling
De tentoonstelling Verstedelijking in Nederland maakt onderdeel uit van het programma ‘Atlas op tournee’. Dit is een reeks bijeenkomsten naar aanleiding van de Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. In de Atlas en de tentoonstelling worden groei en krimp van de 35 grootste steden inzichtelijk gemaakt aan de hand van foto’s, schilderijen en kaarten. Ook thema’s als herbestemming en binnenstedelijke transformatie komen uitgebreid aan bod.
In de tentoonstelling is er telkens extra aandacht voor de stad die de Atlas bezoekt. Jaap Evert Abrahamse, een van de auteurs van de Atlas, zal bij de opening een verhaal houden over de ontstaansgeschiedenis van Delft en inzoomen op de locatie van het Prinsenkwartier. Daarna volgt een introductie op de Atlas van de Leegte. Een initiatief van Delft Design en Top (Techniek Ontmoetings Punt). Zij zullen met bewoners de lege plekken in de stad inventariseren. Centraal staat de vraag: welke rol spelen burgerinitiatieven in het levendig houden en hergebruiken van de lege plekken in de stad?

Primeur
De tentoonstelling is te zien in Museum Prinsenhof, dat samen met TOP, Kadmium, HYPO kunstsuper, Het Collectief, Delft Design en Museum Prinsenhof Delft het Prinsenkwartier vormt. Deze culturele onderneming is een nieuwe plek voor kunst, cultuur en techniek in Delft. Verstedelijking in Nederland is samen met Delft op de Kaert. Van Stadgezicht tot Street View’ de eerste tentoonstelling van Museum Prinsenhof in het Prinsenkwartier.

31 maart: bijeenkomst
Op 31 maart om 20.uur in het Prinsenkwartier volgt een bijeenkomst over de geschiedenis en de toekomst van de lege ruimte in Delft. De stadsontwikkeling van Delft binnen de stadsomwalling heeft veel momenten gekend van groei en krimp. Hoe is hier toen mee omgegaan en wat kunnen we hier van leren voor actuele opgaven? Zoals bijvoorbeeld de Oostzijde van de Delftse binnenstad waar leegstand van zowel terreinen als gebouwen een belangrijke opgave is (geweest) voor Delft. Een bijeenkomst met o.a. de auteurs van de Atlas van de verstedelijking in Nederland Reinout Rutte (TU Delft) en Jaap Evert Abrahamse (RCE) en stadshistoricus Kees van der Wiel. Het programma volgt.

De tentoonstelling is te zien van 19 maart t/m 12 april, Museum Prinsenhof Delft. U bent welkom bij de opening op donderdag 19 maart om 16.00 uur in het Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft. Toegang is vrij. Kijk voor het uitgebreide programma op www.delftdesign.nl