Perspectieven voor de binnenstad

bijeenkomst | 23 en 30 april 2015 | Rondeel | Deventer

Voor de ‘Atlas op tournee’ organiseert architectuurcentrum Rondeel uit Deventer twee bijeenkomsten over het toekomstperspectief van de binnensteden Apeldoorn, Deventer en Hengelo, bezien vanuit de historische identiteit van de stad. Op 23 april vindt een openbaar debat plaats waarbij potenties voor leegstand en transformatie in deze steden aan de orde komen. Reinout Rutte, docent TU Delft, start met een lezing over 1000 jaar verstedelijking in Nederland. Op 30 april volgt een expertmeeting.

23 april
20.00 uur Architectuurcentrum Rondeel
1000 jaar verstedelijking in Nederland: perspectieven voor Apeldoorn, Deventer en Hengelo
Met ‘Atlas op tournee’ worden stedelijke opgaven in Delft, Almere, Lelystad, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, Hengelo en Utrecht onder de loep genomen door vertegenwoordigers van gemeenten en erfgoedorganisaties, stedenbouwkundigen, architecten en bewoners.
Voor dit tournee heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de tentoonstelling ‘Verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling’ gemaakt. In de tentoonstelling is er telkens extra aandacht voor de stad die de Atlas bezoekt.
De tentoonstelling Apeldoorn, Deventer en Hengelo wordt op 23 april geopend door dr. Reinout Rutte (TU Delft) een van de auteurs van de ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’ met een lezing ‘1000 jaar verstedelijking in Nederland: context voor Apeldoorn, Deventer en Hengelo’. Vervolgens wordt per stad een introductie gegeven over de ontstaansgeschiedenis en cases gepresenteerd. De avond wordt afgesloten met interactieve flitsportretten van Apeldoorn, Deventer en Hengelo. In het debat komt de identiteit van elk van de drie steden aan bod.

‘Verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling’ is van 23 april t/m 17 mei 2015 te zien bij architectuurcentrum Rondeel, di t/m zo 13.00 – 17.00 uur

Cases per stad

Centraal Beheer, Apeldoorn
door Sietske Heddema, teammanager ruimtelijk vormgeven, gemeente Apeldoorn
Het gebouw is in 1972 ontworpen door Herman Hertzberger voor Centraal Beheer verzekeringen. Het bedrijf vertrok in 2013. Verschillende opties voor ander gebruik van het pand bleken onrendabel. Het inmiddels iconische gebouw voor Apeldoorn staat te koop.

Telgenflat, Hengelo
door Peter Neuteboom, beleidsmedewerker Ruimte en Wonen, gemeente Hengelo
Als hoogtepunt en bekroning van de wederopbouw van Hengelo werd in 1959 de Telgenflat, ontworpen door Feenstra en Van Broekhuizen, opgeleverd. Het grootste gedeelte van het gebouw staat al jaren leeg. Verschillende ideeën, van appartementen tot stadskantoor, domineren de actuele discussie.

Aupingfabriek, Deventer
door Jan Pieter Romeijn, stedenbouwkundige, gemeente Deventer
In 1912 bouwde Auping zijn eerste grote fabriek aan de Laan van Borgele in Deventer. In 2014 verhuisde het bedrijf naar een kantoor op het bedrijventerrein. De oude fabriek aan de laan van Borgele staat leeg.

30 april 2015
20.00 uur Architectuurcentrum Rondeel
Expertmeeting: Perspectieven voor Apeldoorn, Deventer en Hengelo
De veranderde economische omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals winkelen op het internet, het nieuwe werken en het opschalen van bedrijfsprocessen zorgen in alle drie steden voor structurele leegstand in en om de binnenstad. De leefbaarheid en de uitstraling van het hart van de stad komt in het geding.
In deze expertmeeting ontwikkelen professionals, onder leiding van Wilma Mensink (Bureau Voegwerk), toekomstscenario’s voor de cases. Uitgegaan wordt van de unieke identiteit van elke stad: Deventer als oude Hanzestad, Apeldoorn als woonstad en Hengelo als industriestad. In hoeverre wordt het toekomstperspectief van de stad bepaald door de in het verleden ontwikkelde kwaliteiten? Welke kansen biedt de identiteit van de steden voor de komende 10 jaar?

Achtergrond informatie
In 2014 publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de TU Delft de ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’ van Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte. Centraal staat hierin de vraag: ‘Waarom zien onze steden eruit zoals ze eruitzien?’ De Atlas brengt 1000 jaar stedenbouw in Nederland in beeld en laat zien hoe de steden zich hebben ontwikkeld. Groei en krimp van de 35 grootste steden wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van foto’s, schilderijen en kaarten. Ook thema’s als herbestemming en binnenstedelijke transformaties komen uitgebreid aan bod.
De Atlas is ook bedoeld om cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek te stimuleren, en voorziet beleidsmakers en ontwerpers van informatie bij het opstellen van visies op de toekomstige ontwikkeling van steden. Op verzoek van de RCE organiseert Architectuur Lokaal samen met lokale architectuurcentra een reeks bijeenkomsten in combinatie met een reizende tentoonstelling onder de titel Atlas op tournee.

Meer over ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’ zie www.thoth.nl

De 'Atlas van de verstedelijking van Nederland' is mede tot stand gekomen met financiële steun van:

logo ministerie_RCE logo tu delft SFCI logo EFL logo with short name J.E Jurriaanse Stichting