Ontwerpen met Omgevingsrecht: Atelier ZZ

vooraankondiging | 21 november 2013 | Eusebiuskerk | Arnhem

atlier_zz_liggendBieden de kaders van het nieuwe omgevingsrecht ruimte voor innovatief ontwerp? En wat betekent dat voor opdrachtgevers? Wouter Vanstiphout en Tom Bergevoet dagen ontwerpers en andere ruimtelijke, bestuurlijke en juridische professionals uit om de grenzen van de wet te verkennen in Atelier ZZ van Architectuur Lokaal.

Het omgevingsrecht wordt stevig herijkt en hervormd. Binnenkort is er sprake van één Omgevingswet, waarin het complexe publiek juridisch kader dat in tal van wetten, amvb’s en regelingen is vastgelegd, is gebundeld en zoveel mogelijk geïntegreerd. De wet moet zorg dragen voor een gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en procedures doelmatiger en efficiënter maken. Er moeten ook meer mogelijkheden voor bestuurlijke afwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geboden.
Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de Omgevingswet.

Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van het werkprogramma 'Opdrachtgeverschap en omgevingsrecht' uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO). AtelierZZ wordt, onder voorzitterschap van Carel de Reus, uitgevoerd door Dirk Baalman, Tom Bergevoet, Maaike van Beusekom, Arjan Bregman, Hans van Brummen, José van Campen, Yttje Feddes, Cilly Jansen, Leonie Janssen-Jansen, Paula Kemp, Edwin OostmeijerNanne de Ru, Geert Teisman en Wouter Vanstiphout.

Atelier ZZ start het debat op 21 november 2013 bij Nieuw Kapitaal, Expeditie 2013 van Ruimtevolk. Voor programma en aanmelding: klik hier.