Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf zoekt jonge ontwerpers

nieuwsbericht | 28 augustus 2015

Atelier ZZ van Architectuur Lokaal onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet. Ontwerp en betrokkenen uit het gebied vormen het uitgangspunt voor een pilot in de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor is het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf opgezet, waarin jonge ontwerpers ideeën ontwikkelen, problemen analyseren, dilemma’s aanscherpen, mogelijkheden onderzoeken - en tegelijk kennis en ervaring opdoen. Het Atelier wordt begeleid door Harm Wassink (UNStudio), Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten) en Boris Hocks (POSAD). De aanmelding voor ontwerpers is nu geopend.

De opgave
De gemeente Weststellingwerf ligt in het zuidoosten van de provincie Friesland en bestaat uit 26 dorpen, waaronder Wolvega en Noordwolde. De gemeente telt 25.507 inwoners en kent vraagstukken omtrent vergrijzing en ontgroening, voorzieningenvraagstuk, landbouw, energie en duurzaamheid. Het laatste gemeentelijke Structuurplan loopt tot 2015.
Voor de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie organiseert Atelier ZZ van Architectuur Lokaal het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf. In dit atelier wordt een nieuwe werkwijze toegepast waarbij vanuit brede participatie van belanghebbenden, inzicht wordt verkregen in ruimtelijke conflicten. Ontwerp speelt een belangrijke rol bij visualisatie van de problematiek en scenario’s voor mogelijke oplossingen op de lange termijn.

Wat gaan we doen?
Onder leiding van Vincent Kompier en Stef Bogaerds worden de mogelijkheden voor Weststellingwerf in twee fasen onderzocht. Alle deelnemers worden voorafgaand aan het atelier voorzien van de nodige informatie over het gebied en de opgave. Geschat wordt dat het geheel (exclusief reistijd) ongeveer 36 uur in beslag gaat nemen.
Het atelier wordt begeleid door drie ervaren mentoren: Harm Wassink (UNStudio), Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten) en Boris Hocks (POSAD).

Fase 1: conflicten en mogelijkheden

• Amsterdam, eind september
Kennismakingsbijeenkomst deelnemers en mentoren, introductie atelier
• Weststellingwerf, woensdag 7 t/m vrijdag 9 oktober
Driedaags atelier ter plaatse (doorlopend in de avonden)
7 oktober - excursie door het gebied, toelichtingen, inkwartieren in Weststellingwerf
8 oktober - ateliersessie met belanghebbenden / conflicten
9 oktober - ateliersessie / mogelijkheden; avond: presentatie voor gemeente en belangstellenden.

Fase 2: scenario’s
Op basis van de resultaten zetten de mentoren de koers uit voor ruimtelijke scenario’s die uitgangspunten kunnen bieden voor de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente.
• Amsterdam, oktober/november: atelierbijeenkomst
Weststellingwerf, eind november: eindpresentatie aan de gemeenteraad

Deelnemen, inschrijven en selectie
Deelname staat open voor (startende) architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Er is plaats voor 9 deelnemers die in 3 teams zullen opereren. Ben je geïnteresseerd, meld je dan uiterlijk 21 september 2015 aan door een korte motivatie (max. half A4) en cv te sturen aan Margot de Jager.
Uit je cv en motivatie blijkt het volgende: je bent architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect. Je bent een startende professional. ‘Startend’ is een lastig gegeven, maar maximaal 35-40 jaar is een richtlijn. Je hebt affiniteit met de opgave.
Op basis hiervan selecteert Atelier ZZ de deelnemers in samenspraak met de mentoren in week 39.
Uiterlijk 23 september 2015 ontvang je bericht over deelnamemogelijkheid.

Vergoeding & punten bij- en nascholing
Deelnemers ontvangen elk een vergoeding van € 300 excl. btw.  Logies, eten en drinken en vervoer ter plaatse wordt door de organisatie geregeld en betaald. Je inzet telt mee voor de bij- en nascholing voor het Architectenregister; aan de deelnemers wordt een certificaat uitgereikt.

Wat is Atelier ZZ?
Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO). De agenda wordt uitgevoerd onder coördinatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Klik hier voor alle informatie over Atelier ZZ, en bekijk de film Dilemma’s in het veen van Victor Vroegindeweij.

Informatie
Voor meer informatie: mail naar Vincent Kompier.

Architectuur Lokaal is het onafhankelijke kenniscentrum voor bouwcultuur. Deze stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van het opdrachtgeverschap te verbeteren en de uiteenlopende partijen in het bouwproces met elkaar in contact te brengen. De stichting heeft de culturele ANBI-status.