Atelier Omgevingsvisie Fryslân van start

nieuwsbericht | 11 mei 2016
Atelier Omgevingsvisie Fryslân van start in Leeuwarden

Atelier Omgevingsvisie Fryslân van start in Leeuwarden

De belangstelling van jonge ontwerpers om deel te nemen aan het Atelier Omgevingsvisie Fryslân van Atelier ZZ was groot. Uit 26 aanmeldingen zijn acht architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten geselecteerd.
Op verzoek van de provincie Friesland zullen zij de komende maanden, samen met experts en belanghebbenden, de ruimtelijke toekomst van de provincie verkennen ter voorbereiding op de Provinciale Omgevingsvisie.
De ontwerpateliers zullen in juni plaatsvinden op ‘pop-up locaties’ in Franeker, Dokkum, Leeuwarden, Drachten en Wolvega.

Ontwerpers
De geselecteerde ontwerpers zijn Abel Coenen, Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, Geerte Baars, Imke van Leuken, Laurens Boodt en Sandor Walinga. Het Atelier wordt begeleid door de mentoren Eric Frijters (FABRIC.) en Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw) en vanuit Architectuur Lokaal door Vincent Kompier, Stef Bogaerds en Elisabeth Boersma.

atelier hoofdenHet Atelier ging op 10 mei van start in het Provinciehuis in Leeuwarden, waarna op locatie de enorme diversiteit van de Friese steden en landschappen werden verkend. Onder meer werden het recreatiegebied in Makkum, de buitendijkse kwelders bij Holwerd, het havengebied in Harlingen bezocht en was veel aandacht voor het landschap in relatie tot energie en nieuwe infrastructurele projecten. Toelichtingen werden gegeven door Arjan Hoks (provincie Fryslân en Hilde Kloosterziel (Team ruimtelijke kwaliteit Provincie Friesland).

Agenda Pop-up ateliers
De ateliers zijn thematisch ingericht, en vinden plaats in Wolvega, 25 mei (verduurzaamd Fryslân),  Drachten, 1 juni (verrijkt Fryslân), Dokkum, 8 juni (verbonden Fryslân) en Franeker, 15 juni (versterkt Fryslân). In juni worden de resultaten van de vier ateliers naast elkaar gelegd en vergeleken (locatie en datum nog niet bekend). Bezien wordt of het mogelijk is, tot een geïntegreerd beeld te komen waarin mogelijke ambities en doelen voor het verdere gesprek over de omgevingsvisie zichtbaar worden. In juli is de slotbijeenkomst. Hier worden de resultaten besproken met bestuurders uit de provincie en de Friese gemeenten, en alle andere geïnteresseerden.

Meer informatie
Wilt u meer weten, of aanwezig zijn bij de ateliers? Neem dan contact op met Stef Bogaerds.

Atelier ZZ
Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016. Atelier ZZ onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet met het doel, handreikingen te bieden voor de Omgevingsvisie op basis van ontwerp en lokale betrokkenheid
.