Assen en de gevolgen van de crisis

wethoudersestafette | 3 maart 2014

De gemeente Assen neemt het voortouw bij stilgelegde woningbouwprojecten. In een tijd dat projectontwikkelaars geen kans meer zien woningen te bouwen, doet de gemeente onderzoek naar de vraag of zij op verantwoorde wijze kan investeren in de bouw van sociale huurwoningen. Wethouder Albert Smit start de digitale Wethoudersestafette.