Architectuurvisie Sneek

Archief 10 februari 2010 | Sneek

De gemeenteraad van Sneek hield een opiniërende vergadering als opmaat naar de te formuleren Architectuurvisie. Architectuur Lokaal hielp bij de inhoudelijke voorbereiding.

Sneek werkt op vele manieren aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Er is behoefte aan uitgangspunten die de continuïteit en samenhang van haar architectuurbeleid kunnen garanderen. Hiertoe wil de gemeente een Architectuurvisie formuleren.

Voor de rol van de lokale overheid bestaan wettelijke instrumenten (Woningwet, WRO), die vooral geschikt zijn om een basiskwaliteit te garanderen. De gemeente Sneek heeft vanouds de ambitie om verder te gaan. Om dat waar te maken zijn heldere uitgangspunten nodig. Een ander vereiste is draagvlak en een goede samenwerking met de talrijke betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen: het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en uiteraard de inwoners. Naarmate een gemeente zich beter voorbereidt, zijn er meer kansen om sturing te geven, zowel op proces, als op inhoud.

De visie van Sneek zal gebaseerd zijn op de eigen ervaringen van de afgelopen decennia. Maar ook ervaringen van elders kunnen een bron van inspiratie bieden. Net als in veel andere gemeenten, leeft in Sneek de vraag of een kwaliteitsteam, stadsarchitect of stadsstedenbouwer een goede manier is om de gemeente te verzekeren van deskundige ondersteuning in het architectuurbeleid. In ieder geval zal maatwerk nodig zijn om aan te sluiten bij de behoefte in deze gemeente. Hetzelfde geldt voor een ander veelbesproken thema: het betrekken van bewoners. Ook hiervoor bestaat geen blauwdruk die via ‘kopiëren en plakken’ in Sneek toe te passen is.

Omdat Sneek in 2011 opgaat in de nieuwe gemeente Sudwest Fryslan, kan de Architectuurvisie straks een rol gaan spelen in het beleid voor een veel groter gebied.

Zie ook
6 februari 2008 - Bouwstenen voor een nieuw theater in Sneek
Debat met de gemeenteraad over kwaliteitseisen bij aanbesteding

10 oktober 2007 - Architectuurbeleid gemeente Sneek
Onderzoek naar de stand van architectuurbeleid in de gemeete Sneek en een bijeenkomst met de gemeenteraad over de aanpak in de toekomst.