Architectuurprijs voor de beste opdrachtgever in de kinderopvang 2003

Stichting Waarborgfonds Kinderopvang, 2003

Het boek Architectuurprijs voor de Beste Opdrachtgever in de Kinderopvang markeert de afsluiting van het gelijknamige project van het Waarborgfonds Kinderopvang, dat in opdracht van dit fonds werd georganiseerd door Architectuur Lokaal. Met financiële bijdragen van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.