Architectuurbeleid gemeente Sneek

Archief onderzoek | 10 oktober 2007 | Sneek

Onderzoek naar de stand van architectuurbeleid in de gemeente Sneek en een bijeenkomst met de gemeenteraad over de aanpak in de toekomst.

De gemeente Sneek wil vooruit met haar architectuurbeleid, dat goed in elkaar moet zitten en breed moet worden gedragen. Om te weten welke veranderingen wenselijk zijn, is het zaak de huidige stand van zaken in beeld te brengen. Daarom heeft de gemeente aan Architectuur Lokaal gevraagd een quick scan te maken van het huidige architectuurbeleid in Sneek. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een serie gesprekken met mensen die vanuit verschillende posities betrokken zijn bij het beleid van de gemeente Sneek, zowel binnen als buiten de ambtelijke organisatie. In de rapportage kwam naar voren, wat de kenmerken zijn van het huidige beleid en welke verbeterpunten worden genoemd.

Met het oog op het mogelijke toekomstige beleid presenteerde Architectuur Lokaal de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad. In de hierop volgende discussie werd ingegaan op mogelijkheden om architectonische kwaliteit bespreekbaar te maken.