Architectuur Lokaal brengt Nederlands ontwerptalent naar Duitse markt

Archief uitwisseling | april 2012 | Keulen

Een Duitse projectontwikkelaar heeft Architectuur Lokaal om verdere samenwerking gevraagd bij het onderzoeken van mogelijkheden voor herontwikkeling van grote gebouwen in kleine eenheden, aan de hand van Nederlandse ervaringen en ideeën. Dit is een van de resultaten van de vakontmoeting van jonge Nederlandse en Duitse ontwerpers en ontwikkelaars bij Der Elefantenkäfig, de eerste internationale editie van De Olifantenkooi. Onder deze noemer initieert Architectuur Lokaal bijeenkomsten waarbij jonge talenten gezamenlijk scenario’s ontwikkelen voor actuele opgaven. Op verzoek van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Düsseldorf en NRW.International vond deze Olifantenkooi in Keulen plaats.

Herbestemming en leegstand zijn in beide landen belangrijke thema’s voor de toekomst. Gisteren wisselden de jonge professionals Nederlandse kennis en conceptuele denkkracht en Duitse deskundigheid in het bouwen uit op het Carlswerk-Gelände in Keulen dat wordt herontwikkeld door BEOS AG. Naast ontwerpers en ontwikkelaars waren ook jonge investeerders en vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdelingen ruimtelijke ordening aanwezig.
“Verschillen in cultuur, wetgeving en bouwpraktijk weerhouden veel architecten ervan om hun expertise in andere landen te brengen,” gaf Henk Voskamp, Nederlandse Consul-generaal in Düsseldorf in zijn openingstoespraak aan. Hij pleitte ervoor om de grens niet langer als een knelpunt te zien, maar juist als een troefkaart. Het betrekken van alle partners in de bouw bij deze bijeenkomsten vergroot de synergie, aldus Voskamp. Hij benadrukte dat Der Elefantenkäfig een bijzondere gelegenheid voor jongeren biedt om de toekomstige rol van hun vakgebieden te verkennen.

24 april 2012: seminar Bauen im Bestand, Keulen
De resultaten van Der Elefantenkäfig worden betrokken bij het economisch seminar Bauen im Bestand dat op 24 april 2012 plaatsvindt in het  Museum für Angewandte Kunst in Keulen. Dit seminar markeert de afsluiting van de Maand van de Nederlandse Architectuur en wordt georganiseerd door het Nederlandse Consulaat-Generaal Düsseldorf  i.s.m. NRW.International en NLIngenieurs, BNA, European Federation for Living (EFL) en de Ingenieurkammer Bau.

Achtergrondinformatie
Onder de naam De Olifantenkooi, organiseert Architectuur Lokaal sinds 2009 intensieve ontmoetingen tussen jonge opdrachtgevers en jonge ontwerpers met het doel hen met elkaar in gesprek te brengen over actuele opgaven. Sinds september 2011 werkt Architectuur Lokaal nauw samen met twee ontwikkelaars, Karel Sant (Ka-Sa BV) en Lars Mosman. Onder de noemer De Olifantenkooi/YD2M komen jonge ontwikkelaars en jonge ontwerpers bij elkaar, buiten een concrete opdrachtsituatie om, om nieuwe scenario’s te ontwikkelen over concrete vraagstukken.

Pamflet
De titel van het pamflet De Olifantenkooi is ontleend aan een, nog altijd actuele, architectuurkritiek van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en gekooide energie. Kijk hier voor de complete recensie en voor de meest recente uitgave.