Architectuur Lokaal #94

najaar 2019

In dit nummer verhalen van mensen die op een inventieve, daadkrachtige en flexibele wijze hun rol bij ruimtelijke opgaven innemen en daarmee iets bijzonders tot stand weten te brengen. Het zijn verhalen van en over architecten die bewoners en gebruikers een rol geven in het ontwerpproces, een wethouder voor wie ‘lastig’ erfgoed mogelijkheden biedt voor de omgevingsvisie, een ontwikkelaar die van een paleis een platform voor innoverend Nederland wil maken. Over een drijvende boerderij in de Rotterdamse haven, over flexibeler grondwaterbeheer met boeren in het veenweidegebied en meer.

 

 

 


Download pdf (gratis)