Architectuur Lokaal #73

Zomer 2010
Krimp in de Achterhoek: Wethouder Drenth probeert krimpeffecten vooraf in te calculeren, maar vindt ook dat het Rijk meer moet doen om rijksdiensten te behouden. Hoe ziet wethouder Van Hulle van Terneuzen dat? Superman in de stad?: De slotbijeenkomst Superman in de Stad? trok zoveel belangstellenden dat de zaal te klein was. Het fenomeen van de stadsarchitect is ‘hot’ als instrument voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid, maar hem/haar aanstellen blijft een precies werkje. Resultaten wethoudersenquête: De raadsperiode 2006-2010 is alweer voltooid verleden tijd. Toch blijven de ervaringen van de vorige lichting bestuurders actueel, want op hun werk moet worden voortgebouwd. Een greep uit de resultaten.

Download pdf (gratis)