Architectuur Lokaal #64

Herfst 2008
Discipline van lange lijnen: Yttje Feddes wil zich in haar nieuwe rol als Rijksadviseur voor het Landschap vooral sterk maken voor groenverbindingen tussen stad en land. Op grote en kleine schaal. Tussen verzakelijking en idealisme: Herbestemming van cultureel erfgoed is niet alleen lastig vanwege het behoud van het monument. Soms blijkt alles geregeld, maar is een alternatieve locatie voor de oorspronkelijke gebruikers onvindbaar. Hoog, hoger, hoogst: Steeds meer gemeenten stellen een hoogbouwnota vast. Wanneer is dat nuttig? Wat moet je daarin regelen?

Download pdf (gratis)